Serveis socials bàsics

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, portades a terme mitjançant pel respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones o famílies, especialment en les que presenten dificultats de desenvolupament i d’integració social o manca d’autonomia personal.

Els Serveis Socials bàsics constitueixen el punt d’accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social. 

Aquests equips porten a terme funcions d’informació, orientació i assessorament, de treball social comunitari i de detecció i prevenció, formulen propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada, apliquen tractaments de suport a persones, famílies i grups i gestionen els serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.

Darrera actualització: 13.03.2017 | 13:19