CONSULTA PUBLICA PRÈVIA Ordenança reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, en vies publique

Dimecres, 10 de novembre de 2021

D’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE  LA TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES, MURS DE CONTENCIÓ, EDIFICACIONS I CERQUES, EN VIES PUBLIQUES LOCALS, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Als documents annexes hi trobareu la informació sobre el procés participatiu i un model d’instància per fer les aportacions que corresponguin.

Darrera actualització: 11.11.2021 | 08:48