Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'ORGT té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Sant Mateu de Bages és l'Oficina de Gestió Tributària de .

MANRESA
c/ Major, 36
08242 Manresa
Tel.934 729 150
orgt.manresa@diba.cat

Darrera actualització: 25.02.2022 | 13:22
Darrera actualització: 25.02.2022 | 13:22