CONSULTA PUBLICA PRÈVIA Ordenança reguladora de la Tinença d'Animals

Dimarts, 14 de desembre de 2021

D’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE  LA TINENÇA D'ANIMALS,  per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Als documents annexes hi trobareu la informació sobre el procés participatiu i un model d’instància per fer les aportacions que corresponguin.

Darrera actualització: 14.12.2021 | 09:17