Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Dins del nostre municipi cada nucli te el seu propi gestor.

SANT MATEU DE BAGES

SAT SANT MATEU

CASTELLTALLAT

AIGÜES DE MANRESA, SA

SALO

SAT SALO

VALLS DE TORROELLA:

AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent pel nucli de Valls de Torroella.

 


Darrera actualització: 6.10.2021 | 12:24