Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i informa a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i de la ciutat.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries:

Persones nouvingudes


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Montserrat Junyent Dalmases, treballadora social


Unitat responsable:

Regidoria de Benestar Social