Atenció i prevenció de la violència masclista

Servei que s'encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència de gènere per tal que assoleixin amb éxit el seu procés d'inserció sociolaboral amb suport i recuperació terapèutica.

Línies de servei:

  • Atenció i derivació a equips especialitzats

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Montserrat Junyent Dalmases, treballadora social


Unitat responsable:

Regidoria de Benestar social


Unitats implicades:

Regidoria de Benestar Social i Regidoria d'Igualtat