Bibliobús

Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries

Línies de servei:

  • Material de prèstec
  • Espectacles relacionats amb contes

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Unitat responsable:

Regidoria de Cultura