Escola bressol Valls de Torroella

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

Línies de servei:

  • Servei educatiu
  • Servei d'acollida

Cost per l'usuari:

segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent


Equip tècnic:

Mercedes Rodriguez Miguel, educadora

Gisela Mas Santaularia, directora

 


Unitat responsable:

Regidoria d'Educació