OMIC

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

Línies de servei:

  • Informació i orientació
  • Tramitació de queixes i denúncies
  • Campanyes d'informació i sensibilització

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost del servei:

Gratuït


Equip tècnic:

Tècnica de l'Oficina mòbil del Consumidor


Unitat responsable:

Regidoria de Comerç