Permisos per fer foc


Està prohibit fer foc dins del període del 15 de març al 15 d'octubre de cada any.

Tantmateix es pot obtenir autorització per fer foc, omplint un model de sol·licitud i adreçant-lo a l'Ajuntament per tal que doni el seu vist-i-plau. Posteriorment s'ha de presentar a l'Oficina comarcal de Medi Ambient que donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de realitzar la crema i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.

És obligatori faciliar un mòbil de contacte. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l’administració per enviar informació als sol·licitants.

Tipus de sol·licituds:

- Treballs apícoles.
- Treballs forestals.
- Activitats amb risc d'incendi.

En cas de que es vulgui fer foc dins del període del 16 d'octubre al 14 de març, s'ha de presentar una "comunicació de crema", davant de les oficines de l'Ajuntament de Sant Mateu.

Quin cost té:

Gratuït

Darrera actualització: 21.06.2022 | 13:27

Enllaços