Targeta d´aparcament minusvàlid


La targeta d'aparcament per a persones amb disminució,  és el document acreditatiu per poder parar o estacionar el seu vehicle en els aparcaments expressament destinats a persones amb minusvalia.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden ser titulars de la targeta d'aparcament esmentada les persones amb un grau de disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant, en supòsits degudament justificats es pot atorgar la targeta a persones que no condueixen, respecte als vehicles que els transportin.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es sol·licita el servei adreçant-vos a la treballadora social, amb cita prèvia concertada.
  - Adreça: Pl. Sant Josep s/n. VALLS DE TORROELLA
  - Tf: 93.868.24.02.
  - Treballadora Social: Montserrat Junyent Dalmases.
  - correu electrònic:
  - Horaris d'atenció al públic: Cada dimarts de 16 a 20 hores
  =

 • Telefònicament

  Tel: Les cites prèvies es poden concertar trucant a les Oficines de Sant Mateu de Bages o de Valls de Torroella. ()

Darrera actualització: 21.02.2017 | 09:39