Parcs i jardins

Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el teme municipal

Línies de servei:

  • Creació de parcs
  • Manteniment de parcs
  • Creació de jardins
  • Manteniment de jardins

Persones destinatàries:

Ciutadania en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Equip tècnic:

Brigada Municial d'Obres

Serveis Tècnics Municipals


Unitat responsable:

Regidoria de via Pública, Manteniment i Serveis


És un servei obligatori:


Darrera actualització: 6.10.2021 | 12:40